“เซฟตี้โซน”ไร้ความหมาย ถ้าคนขับไม่”เซฟตี้ตัวเอง”

คณะอนุกรรมการจัดระบบจราจรทางบกจังหวัดสุราษฎร์ธานี กำหนดให้ถนนทางหลวงแผ่นดินสาย 4009(สุราษฎร์-นาสาร)เป็นเขตจำกัดความเร็ว เนื่องจากถนนสายดังกล่าวเกิดอุบัติเหตุค่อนข้างสูง ระยะทาง 9.87 กิโลเมตร บนนถนนทางหลวงแผ่นดินสาย 4009(สุราษฎร์-นาสาร) ตอนแยกบางใหญ่ เขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ถึงสะพานข้ามถนนเซาร์เทอร์น ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

ถูกกำหนดให้เป็นเขตจำกัดความเร็ว หรือ Safety Zone เพื่อกำหนดความเร็วของรถที่เหมาะสม ตามมติคณะรัฐมนตรี ( ครม. )  ปี 59 ที่เห็นชอบให้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยบนถนน ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายประเด็นการขับรถเร็วเกินกฎหมายกำหนด คณะอนุกรรมการจัดระบบจราจรทางบกจังหวัด (อจร.)สุราษฎร์ธานี ได้กำหนดให้ถนนสายดังกล่าวเป็นถนนนำร่องเพื่อกำหนดความเร็ว เนื่องจากที่ผ่านมาถนนสายดังกล่าวมีสถิติการเกิดอุบัติเหตุค่อนข้างสูงและรุนแรง เนื่องจากเป็นถนนที่การจราจรคับคั่ง และเป็นถนนถนนหลักเข้าตัวเมือง ประกอบกับริมถนนเส้นดังกล่าวตลอดระยะทาง 9 กม. ล้วนเป็นที่ตั้งของสถานที่ราชการ สถานศึกษา ย่านการค้า รวมถึงโรงงานอุตสาหกรรม สถิติย้อนหลังตั้งแต่ปี 2558 -2560 จ.สุราษฎร์ธานี เกิดอุบัติเหตุรวมทั้งสิ้น 985 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 32 คน และเกิดเฉพาะถนนสาย 4009 ตอนแยกบางใหญ่-เชิงสะพานข้ามถนนเซาร์เทอร์น เกิดอุบัติเหตุ 501 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 6 ราย และบาดเจ็บอีก 276 คน. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews