“โครงการก้าวคนละก้าว” จัดสรรเงินให้ 11 โรงพยาบาล

พล.ต.นิมิตร สะโมทาน ประธานมูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า พร้อมด้วย นายธีรทัต สังขทัต ณ อยุธยา ผู้จัดการโครงการก้าวคนละก้าว และทีมบริหารโครงการ ได้หารือร่วมกับ ผู้บริหาร 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ ของโครงการก้าวคนละก้าวที่จะได้รับเงินสนับสนุนจากการบริจาคในโครงการฯ เพื่อไปจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ โดยในวันนี้จะมีการหารือเพื่อจัดสรรเงินบริจาคให้แต่ละโรงพยาบาล

โดยจะคิดจากยอดบริจาคก้อนแรก ณ วันที่ 31 ม.ค. รวม 1,300 ล้านบาท นายแพทย์อนันต์ กมลเนตร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสระบุรี เป็นตัวแทน 11 โรงพยาบาลชี้แจงผลการจัดสรร ระบุว่า การแบ่งเงินบริจาค คิดจากขนาดเตียงของโรงพยาบาล 100 เตียงคิดเป็น 1% ซึ่งได้มากน้อยต่างกันตามขนาดและความจำเป็นในการใช้ ยอดต่ำสุดอยู่ที่ 91 ล้านบาท โดยทุกโรงพยาบาลเห็นพ้องต้องกันและพอใจในวงเงินที่บริจาคนี้ ทั้งนี้จะต้องหารือเพื่อเกิดความโปร่งใสในการใช้เงินไปจัดซื้อคุรุภัณฑ์ทางการแพทย์ ซึ่งจะต้องมาหารือกันด้วยว่าแต่ละโรงพยาบาลจะจัดซื้อเครื่องมือใดบ้าง หากประเภทเดียวกันก็อาจจะจัดซื้อพร้อมกันเพื่อต่อรองส่วนลดได้อีก และเมื่อจัดซื้อแล้วก็จะรายงานให้กับมูลนิธิได้รับทราบว่าใช้อะไรไปบ้าง ด้าน พล.ต.พีระพล ปกป้อง เลขาธิการมูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า กล่าวว่า ในส่วนของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า มีเตียงผู้ป่วย 1200 เตียง คิดเป็น 12% แต่เนื่องจากโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าได้เข้ามาช่วยเหลือเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ จึงได้เพิ่มอีก 5% เป็น 17% กว่า 200 ล้านบาท ส่วนการตรวจสอบการนำเงินไปใช้มนแต่ละโรงพยาบาลนั้น ทางทีมก้าวคนละก้าวจะไม่มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพราะจัดสรรให้เป็นเงินก้อน แล้วแต่ละโรงพยาบาลก็จะนำไปบริหารจัดการเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และลดภาระผู้ป่วยที่จะส่งเข้ามาส่วนกลางได้และเงินบริจาคตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ จนถึง 31 พ.ค.2561 นั้น ก็จะจัดสรรให้กับ 11 โรงพยาบาลนี้อีกครั้ง ซึ่งขึ้นอยู่กับ 11 โรงพยาบาลว่าจะไปบริหารให้โรงพยาบาลในเครือข่ายต่อไปอย่างไร โดยในวันที่ 25 ก.พ.นี้จะมีการมอบเงินบริจาคอย่างเป็นทางการ. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth